Načrtovanje jedilnikov: Zdravstvene ustanove

Načrtovanje jedilnikov: Zdravstvene ustanove

Katalog diet Bolnišnicam in domovom za ostarele lahko oblikujemo katalog diet, ki jih potrebujejo glede na specifičnost posameznih oddelkov. Na podlagi sprejetega kataloga diet lahko pripravimo dogovorjeno število osnovnih in dietnih tedenskih jedilnikov, ki so energijsko in hranilno ovrednoteni glede na potrebe bolnikov oz. stanovalcev. Specialna kuhinja tako pridobi sistem…

Odkrijte več

Načrtovanje jedilnikov: Diagnostični centri

Načrtovanje jedilnikov: Diagnostični centri

Katalog diet Bolnišnicam in domovom za ostarele lahko oblikujemo katalog diet, ki jih potrebujejo glede na specifičnost posameznih oddelkov. Na podlagi sprejetega kataloga diet lahko pripravimo dogovorjeno število osnovnih in dietnih tedenskih jedilnikov, ki so energijsko in hranilno ovrednoteni glede na potrebe bolnikov oz. varovancev. Specialna kuhinja tako pridobi sistem…

Odkrijte več

Individualno prehransko svetovanje

Individualno prehransko svetovanje

Prehrana ima osrednjo vlogo pri rasti, razvoju, zdravju in dobri fizični pripravljenosti. Priporočila za zdravo prehrano narekujejo zmernost v količini ter raznolikost pri izbiri živil in sestavi jedi. Pri zdravem človeku želimo z ustrezno prehrano predvsem ohranjati in krepiti zdravje, pri bolnemu človeku pa bolezenskemu stanju prilagojena prehrana postane del…

Odkrijte več