O nas

Andreja Širca ČampaAndreja Širca Čampa

Andreja Širca Čampa, univ.dipl.ing., klinični dietetik

Andreja Širca Čampa je po izobrazbi univerzitetna diplomirana inženirka živilske tehnologije, ki je začetna znanja s področja prehrane pridobila na Biotehniški fakulteti v Ljubljani. Specifična znanja dietoterapije pa z dolgoletnim delom na Pediatrični kliniki v Ljubljani, kjer je vodja Službe za nutricionistiko, dietoterapijo in bolniško prehrano.

Ima bogate izkušnje na področju dietne prehrane pri sladkorni bolezni, celiakiji, alergijah, debelosti, kroničnih ledvičnih obolenjih, črevesnih obolenjih, kot tudi na specifičnih področjih prehrane onkološkega bolnika, pri prirojenih motnjah metabolizma in motnjah hranjenja.

Je avtorica in soavtorica številnih strokovnih del. S svojim strokovnim znanjem aktivno sodeluje v različnih delavnih skupinah pri Ministrstvu za zdravje, predvsem na področju prehrane ljudi s posebnimi prehranskimi potrebami, na področju vloge joda v prehrani in pri pripravi prehranskih smernic za otroke v šolah in vrtcih ter smernic za zdrave dojenčke.

Andreja Širca Čampa je habilitrirana kot zunanja strokovna sodelavka na dveh fakultetah – Zdravstveni fakulteti v Ljubljani in Fakulteti za vede o zdravju v Izoli, kjer predava pri  predmetu Klinična prehrana I.

TELEFON: 041 661 925

e-mail:  info@nutriticon.si

 

Franci ČampaFranci Čampa

Franci Čampa, univ. dipl. inž. živilske tehnologije

Franci Čampa je leta 1994 diplomiral na Biotehniški Fakulteti v Ljubljani. Še pred dokončanjem študija se je zaposlil v družbi Medex d.d.. Leta 2002 je na podiplomskem študiju Ekonomske fakultete v Ljubljani opravil vse izpite, za zaključno nalogo pa je zmanjkalo časa (ali pa motivacije).

Leta 1996 se je zaposlil v Žito d.d., kjer je opravljal več vodstvenih nalog vse do leta 2007. Od leta 2003 do 2007 je v družbi Žito Gorenjka d.d. opravljal funkcijo Predsednika uprave. V času njegovega mandata je družba posodobila in racionalizirala proizvodnjo konditorskih izdelkov, kar ji je v tistem času omogočilo konkurenčnost z najboljšimi.

Od leta 2008 do 2011 je bil zaposlen v družbi Mlinotest d.d. na delovnem mestu Predsednika uprave hčerinskega podjetja Žitoproizvod d.d. v Karlovcu.

Zaposlen v živilski industriji je pridobil izkušnje na področju racionalizacije stroškov. S programom Nutril in znanjem zna v velikih kuhinjah poiskati možnosti prihranka na surovinah ali porabljenem času – vendar nikoli na račun odjemalcev in kvalitete ponujenih jedi.

TELEFON: 041 661 925

e-mail:  info@nutriticon.si

 

 

Reference

 • Impol 2000 d.d.
 • DSO Kamnik
 • DU Vrhnika
 • Dom Hmelina
 • Luka Koper d.d.
 • SIJ d.d.
 • Krka d.d.
 • Automatic servis d.o.o.
 • Dom upokojencev Idrija
 • AKOS
 • DM drogerie markt d.o.o.
 • Dom Lenart d.o.o.
 • Ravnateljski servis
 • Hotel Delfin Izola
 • Diagnostični center Bled
 • Unior d.d.
 • Skupnost socialnih zavodov Slovenije
 • Dom upokojencev in oskrbovancev Impoljca
 • Socialno varstveni center Hrastovec
 • Dom ob Savinji Celje
 • CUDV Dolfke Boštančič
 • Zavod Prizma Ponikve
 • Center šolskih in obšolskih dejavnosti
 • UKCL – Pediatrična klinika
 • Inštitut za nutricionistiko
 • Slovensko zdravniško društvo, združenje za pediatrijo
 • Lekarniška zbornica Slovenije
 • Inštitut za varovanje zdravja republike Slovenije
 • Zavod za zdravstveno varstvo Kranj
 • Zavod republike Slovenije za šolstvo
 • Klinika Golnik
 • Gorenjske Lekarne
 • Mladinsko zdravilišče in okrevališče RKS Debeli rtič
 • Fakulteta za šport
 • Društvo za pomoč otrokom s presnovnimi motnjami
 • Zveza društev diabetikov Slovenije
 • Društvo diabetikov Škofja Loka
 • Društvo diabetikov Novo mesto
 • Društvo diabetikov Brežice
 • Slovensko osteološko društvo
 • Društvo za pomoč pri obolenjih ščitnice Metuljčica
 • ZR – Zdravstvo d.o.o.
 • Medis d.o.o.
 • Abbott Laboratories d.o.o.
 • Abbott Products d.o.o.
 • KEFO trgovina in proizvodnja d.o.o.
 • Lek d.d.
 • Iris Mednarodna trgovina d.o.o.
 • Medicopharmacia, d.o.o
 • Zaloker & Zaloker d.o.o.
 • Bimedia d.o.o.
 • Sonce.net d.o.o.
 • Osnovna šola Ig
 • Osnovna šola Trzin
 • Vrtec Martin Krpan Cerknica
 • Vrtci Brezovica
 • Vrtec Jarše Ljubljana
 • Viški vrtci Ljubljana
 • Vrtec Radovljica
 • Vrtec Antona Medveda Kamnik
 • Osnovna šola Dob
 • Osnovna šola Mengeš
 • Osnovna šola Preska
 • Srednja šola za gostinstvo in turizem Ljubljana
 • CUDV Črna na Koroškem
 • Dom starejših občanov Ljubljana Šiška
 • Gospodarska zbornica Slovenije
 • Emona razvojni center za prehrano
 • GIZ – gospodarsko interesno združenje mlekarstva
 • GIZ – gospodarsko interesno združenje meso in mesni izdelki
 • Spar Slovenija d.d.
 • Fructal d.d.
 • Panvita mesna industrija Radgona d.d.
 • Proconi d.o.o.
 • Žito d.d.
 • iVita d.o.o.
 • KPMG Slovenija d.o.o.
 • Zavarovalnica Triglav d.d.
 • Pivka d.d.
 • Perutnina Ptuj d.d.
 • Kenex d.o.o. – Moj jedilnik

 

 

Kje smo

V krožišču v centru Radomelj zavijemo proti naselju Rova. Po približno 500 m, ko se peljemo mimo cerke in športnega parka, na levi strani opazimo visoke ciprese in tablo za ulico Trata. Prehranska svetovalnica je v prvi hiši na desni strani.