Prehranski dnevnik

Prehranski dnevnik je metoda za ugotavljanje vzorca prehranjevanja, s katero ugotavljamo dnevni energetski vnos ter delež makrohranil (ogljikovi hidrati, beljakovine in maščobe) in mikrohranil (vitamini in minerali).

Pri tej metodi posameznik določeno obdobje (običajno 3 dni) živilo ali jed, ki jo namerava zaužiti količinsko oceni in nemudoma zabeleži v dnevnik. Tekom izbranega dneva se tako beleži vsa zaužita hrana in tekočine.

Pridobljeni podatki se nato vnesejo v prehranski računalniški program (Prodi, Nutri-Science) in opravijo analize. Baze podatkov, ki jih imamo na voljo, nam omogočajo, da ocenimo tudi vnos bolj specifičnih mikrohranil (npr. omega-3 maščobne kisline). Na podlagi analize prehranskega dnevnika se nato lahko opravijo korekcije energetskega vnosa in hranil.

Prehranski dnevnik je najboljše orodje za postopno korekcijo prehranjevalnih navad, saj lahko posamezniku že z manjšimi spremembami izboljšamo prehranski status.