Načrtovanje jedilnikov: Diagnostični centri

Katalog diet

Bolnišnicam in domovom za ostarele lahko oblikujemo katalog diet, ki jih potrebujejo glede na specifičnost posameznih oddelkov.

Na podlagi sprejetega kataloga diet lahko pripravimo dogovorjeno število osnovnih in dietnih tedenskih jedilnikov, ki so energijsko in hranilno ovrednoteni glede na potrebe bolnikov oz. varovancev. Specialna kuhinja tako pridobi sistem dietnih jedilnikov, s pomočjo katerega lahko kvalitetno opravila svoje delo.

Za specialne diete – prehranske alergije, celiakijo in intolerance na laktozo,… lahko pripravimo informacijski priročnik za kuharje iz katerega je jasno razvidno katera osnovna živila kuhinja sme uporabiti za pripravo določene specialne diete.

Dietne posvetovalnice

Za potrebe dietne posvetovalnice lahko pripravimo pisna dietna navodila o izvajanju dietoterapije v domačem okolju s primerom jedilnika za tri dni.

Sestavni del dietnih navodil je tudi informacijski priročnik za osebje zdravstvene nege (dipl. medicinske sestre) v katerem so kratke informacije za izobraževanje bolnika o izvajanju dietoterapije v domačem okolju v primeru odsotnosti dietetika.