Načrtovanje jedilnikov: Podjetja

Načrtovanje jedilnikov: Podjetja

Prehrana zaposlenih Podjetjem svetujemo pri pripravi kriterijev za izbor novega izvajalca priprave obrokov. Pripravimo kriterije nabave sestavin, usmeritve za načrtovanje jedilnikov v skladu z veljavnimi smernicami, priporočene postopke priprave jedi. Na osnovi zapisanih kriterijev pomagamo podjetjem tudi pri nadzoru priprave obrokov. Smo vez med podjetjem in izvajalcem priprave obrokov. Prednost…

Odkrijte več

Računalniški program Nutril

Računalniški program Nutril

Računalniški program za načrtovanje jedilnikov (Nutril) je namenjen pomoči načrtovalcem prehrane v obratih javne prehrane kot so šole, vrtci, domovi za ostarele in podobni zavodi. Poleg načrtovanja varovalnih jedilnikov program omogoča enostavno izpeljavo dietnih jedilnikov. Vsi jedilniki so energijsko in hranilno ovrednoteni, za njimi stojijo recepture za posamezne jedi. Poleg…

Odkrijte več

Načrtovanje in optimiziranje jedilnikov

Načrtovanje in optimiziranje jedilnikov

Smo podjetje z znanjem in izkušnjami na področju planiranja in optimiziranja varovalnih in dietnih jedilnikov. Naši naročniki so: šole vrtci domove za ostarele bolnišnice podjetja   Tedenske in mesečne jedilnike  izdelamo individualno, za vsakega naročnika posebej. Pri tem upoštevamo: želje naročnika regijske značilnosti letni čas tehnične zmožnosti kuhinje

Odkrijte več

Načrtovanje jedilnikov: Domovi in zavodi

Načrtovanje jedilnikov: Domovi in zavodi

Katalog diet Bolnišnicam in domovom za ostarele lahko oblikujemo katalog diet, ki jih potrebujejo glede na specifičnost posameznih oddelkov. Na podlagi sprejetega kataloga diet lahko pripravimo dogovorjeno število osnovnih in dietnih tedenskih jedilnikov, ki so energijsko in hranilno ovrednoteni glede na potrebe bolnikov oz. varovancev. Specialna kuhinja tako pridobi sistem…

Odkrijte več

Načrtovanje jedilnikov: Zdravstvene ustanove

Načrtovanje jedilnikov: Zdravstvene ustanove

Katalog diet Bolnišnicam in domovom za ostarele lahko oblikujemo katalog diet, ki jih potrebujejo glede na specifičnost posameznih oddelkov. Na podlagi sprejetega kataloga diet lahko pripravimo dogovorjeno število osnovnih in dietnih tedenskih jedilnikov, ki so energijsko in hranilno ovrednoteni glede na potrebe bolnikov oz. stanovalcev. Specialna kuhinja tako pridobi sistem…

Odkrijte več

Načrtovanje jedilnikov: Diagnostični centri

Načrtovanje jedilnikov: Diagnostični centri

Katalog diet Bolnišnicam in domovom za ostarele lahko oblikujemo katalog diet, ki jih potrebujejo glede na specifičnost posameznih oddelkov. Na podlagi sprejetega kataloga diet lahko pripravimo dogovorjeno število osnovnih in dietnih tedenskih jedilnikov, ki so energijsko in hranilno ovrednoteni glede na potrebe bolnikov oz. varovancev. Specialna kuhinja tako pridobi sistem…

Odkrijte več

Načrtovanje jedilnikov: Podjetja

Načrtovanje jedilnikov: Podjetja

Prehrana zaposlenih Podjetjem lahko ponudimo celostno prehransko obravnavo zaposlenih. V primeru lastnih kuhinj lahko v sodelovanju s kuhinjskim osebjem pripravimo uravnotežene in statusu zaposlenih prilagojene jedilnike, ki so energijsko in hranilno ovrednoteni. Kadar je upravljanje kuhinj zaupano zunanjim izvajalcem lahko predstavljamo vez med podjetjem in izvajalcem. Prednost takšnega sodelovanja je…

Odkrijte več