Športniki

V naši prehranski posvetovalnici nudimo strokovna svetovanja s področja športne prehrane tako vrhunskim kot tudi rekreativnim:

 • športnikom posameznikom

 • športnim ekipam

 • športnim društvom in klubom

Ker je področje športne prehrane specifična glede na športno disciplino in trenažno obdobje (priprava, tekmovanje, regeneracija), nudimo:

 • izdelavo usmerjenih jedilnikov za posameznega športnika ali ekipo

 • dietoterapijo pri različnih bolezenskih stanjih (anemija, celiakija, prehranske alergije, …)

 • športnikom pomagamo pri optimizaciji telesne teže

 • trening zdravih prehranjevalnih navad

 • prehranski načrt za tekmovanje

 • prehranske napotke za potovanje

 • spremljanje napredka

 • praktične delavnice za načrtovanje in pripravo obrokov

Pri tem sodelujemo s športnimi zdravniki, trenerji in drugimi strokovnjaki s področja kineziologije in športne medicine.