Računalniški program Nutril

Računalniški program za načrtovanje jedilnikov (Nutril) je namenjen pomoči načrtovalcem prehrane v obratih javne prehrane kot so šole, vrtci, domovi za ostarele in podobni zavodi.

Poleg načrtovanja varovalnih jedilnikov program omogoča enostavno izpeljavo dietnih jedilnikov. Vsi jedilniki so energijsko in hranilno ovrednoteni, za njimi stojijo recepture za posamezne jedi. Poleg jasnega pregleda nad pripravljenimi jedilniki program omogoča natančno porcioniranje obrokov, kot tudi nadzor nad normativno porabo osnovnih živil in jedi.

Kako

Osnova programa je baza živil in receptur s podatki o hranilih in energijski vrednosti. Dopolnjujejo jo referenčne vrednosti za vnos hranil za različne starostne skupine. Možen je tudi vnos lastnih receptur in živil.

Računalniški program NutrilV jedilniku določimo vrsto obroka, vrsto diete, število obrokov, ter količino in vrsto živila ali jedi. Poleg osnovnega/varovalnega jedilnika lahko enostavno dodajamo in oblikujemo dietne jedilnike.

Vsak obrok in celoten dnevni jedilnik je energijsko in hranilno ovrednoten. Ravno tako je ovrednoten celoten tedenski jedilnik, vse vrednosti program primerja z referenčnimi vrednostmi za vnos hranil (DACH) za posamezno starostno skupino.

Izpisi

Omogočen je izpis tedenskih Računalniški program Nutriljedilnikov in izpis jedilnikov po posameznih dnevih. Možen je tudi izpis predvidenih količin surovin na dnevnem, tedenskem ali mesečnem nivoju po skupinah živil. Prav tako lahko izpišemo katalog receptur. Alergeni so lahko označeni na izpisu jedilnika ali kot katalog.

Dodana vrednost

Odgovornemu za pripravo jedilnikov omogoča natančno planiranje jedilnikov, njihovo kopiranje in prilagajanje. Čas, porabljen za oblikovanje jedilnikov se skrajša. Vsi jedilniki so energijsko in hranilno ovrednoteni in tako ustrezajo potrebam uporabnikov.

Računalniški program NutrilŠtevilo posameznih obrokov in količine predvidenih živil in jedi omogočajo planiranje nabave ter primerjavo med normativno in dejansko porabo surovin, saj je možen tudi izvoz podatkov v računovodske programe oz. izpis v excelove tabele.