Načrtovanje jedilnikov: Podjetja

Prehrana zaposlenih

Podjetjem svetujemo pri pripravi kriterijev za izbor novega izvajalca priprave obrokov. Pripravimo kriterije nabave sestavin, usmeritve za načrtovanje jedilnikov v skladu z veljavnimi smernicami, priporočene postopke priprave jedi. Na osnovi zapisanih kriterijev pomagamo podjetjem tudi pri nadzoru priprave obrokov. Smo vez med podjetjem in izvajalcem priprave obrokov. Prednost takšnega sodelovanja je v kritičnem pregledu jedilnikov in njihova optimizacija. Pripravimo tudi anketo o zadovoljstvu zaposlenih s prehrano na delovnem mestu.

V primeru lastnih kuhinj lahko v sodelovanju s kuhinjskim osebjem pripravimo uravnotežene in statusu zaposlenih prilagojene jedilnike, ki so energijsko in hranilno ovrednoteni.

Podjetjem lahko ponudimo celostno prehransko obravnavo zaposlenih.