Načrtovanje jedilnikov: Vrtci in šole

Šolam in vrtcem lahko izdelamo katalog celoletnih varovalnih in dijetnih jedilnikov, ki so energijsko in hranilno ovrednoteni glede na starostno skupino otrok.

Pri tem upoštevamo Smernice zdravega prehranjevanja v vzgojno varstvenih ustanovah in šolah, ki ga je izdalo Ministrstvo za šolstvo v sodelovanju z Zavodom za šolstvo in IVZ Ljubljana.

Predavanja in praktične delavnice

Pripravljamo tudi predavanja in delavnice na temo zdrave prehrane otrok za:

  • vrtčevsko in šolsko osebje

  • starše

Nekateri naslovi že organiziranih predavanj:

  • Zdrava in dietna prehrana vrtčevskih otrok

  • Dietna prehrana otrok v vzgojno izobraževalni ustanovah

  • Alergija pri otroku

Informiranje

Za potrebe vrtčevskih in šolskih spletnih strani napišemo uporabne informacije s področja prehrane za namene informiranja staršev in javnosti.

Nekatere že objavljene teme na šolskih internetnih straneh:

  • Prehranske potrebe šolarjev

  • Šolska malica

  • Pomen zajtrka

  • Ideje za zdrav in hiter zajtrk