Ocena dejavnikov tveganja

Izraz kronične nenalezljive bolezni (KNB) se običajno nanaša na srčno-žilne bolezni, rak, sladkorno bolezen, kronične pljučne bolezni in druge nenalezljive bolezni. Vemo, da so srčno-žilne bolezni in rak vodilni vzroki smrti v razvitem svetu.
Srčno-žilne bolezni, nekatere rakave bolezni, sladkorna bolezen ter debelost, so močno povezani tudi z nezdravo prehrano.
Dejavniki tveganja za kronične nenalezljive bolezni, na katere lahko vplivamo s prehrano so:

 • povečana telesna teža (visok ITM)
 • trebušna debelost
 • povišan krvni tlak
 • hipertrigliceridemija
 • zmanjšan HDL holesterol
 • inzulinska rezistenca

 

V Nutriticonu vse navedene dejavnike tveganja ocenjujemo s pomočjo:

 • antropometričnih meritev:
  • tehtanje telesne teže z analizo telesne sestave
  • merjenje obsega pasu
  • merjenja krvnega tlaka
 • biokemičnih analiz krvi in testov:
  • OGGT – oralni glukoza tolerančni test
  • serumski holesterol in trigliceridi

Oceno dejavnikov tveganja za KNB v Nutriticonu običajno izvajamo preventivno, hkrati pa nudimo tudi trening zdravih prehranjevalnih navad. Zdrav način prehrenjevanja in zadostna telesna aktivnost sta namreč orodji s katerimi lahko zmanjšamo omenjene dejavnike tveganja.