Načrtovanje jedilnikov: Domovi in zavodi

Katalog diet

Bolnišnicam in domovom za ostarele lahko oblikujemo katalog diet, ki jih potrebujejo glede na specifičnost posameznih oddelkov.

Na podlagi sprejetega kataloga diet lahko pripravimo dogovorjeno število osnovnih in dietnih tedenskih jedilnikov, ki so energijsko in hranilno ovrednoteni glede na potrebe bolnikov oz. varovancev. Specialna kuhinja tako pridobi sistem dietnih jedilnikov, s pomočjo katerega lahko kvalitetno opravila svoje delo.

Za specialne diete – prehranske alergije, celiakijo in intolerance na laktozo,… lahko pripravimo informacijski priročnik za kuharje iz katerega je jasno razvidno katera osnovna živila kuhinja sme uporabiti za pripravo določene specialne diete.