Ugotavljanje prehranskega in hidracijskega stanja ter telesne sestave pri starostniku

Staranje:

 

Staranje je normalni biološki proces in prinaša številne spremembe v fiziološkem, psihološkem in funkcionalnem vidiku človeka. Starostniki danes živijo dlje, so bolj zdravi in funkcionalno v boljši kondiciji kot kdajkoli prej. S podaljševanjem življenjske dobe pa naletimo na težave pri zagotavljanju starostnikove ustrezne prehranjenosti in hidriranosti.

 

Študije EU kažejo da je največji problem starajočega prebivalstva beljakovinska podhranjenost (prekomerna izguba puste mišične mase). Izguba puste mišične mase je s staranjem do neke mere pričakovana in je pogojena s progresivnim upadanjem količine mišičnega tkiva in njegove učinkovitosti, kar se kaže kot manjša mišična moč, manjša jakost in slabša vzdržljivost.

 

V EU je v tem trenutku 7 milijonov starostnikov starejših od 65 let beljakovinsko podhranjenih. Evropska študija Seneca je dokazala redko podhranjenost med zdravimi starostniki živečimi doma, saj je le 5 % teh starostnikov podhranjenih. Zelo pogosta pa je podhranjenost pri oslabelih in bolnih starostnikih ne glede kje bivajo. Podhranjenih je 35% starostnikov ki ima organizirano nego na domu in kar 35 – 85 % starostnikov v domovih. Primerno prehranjenih je le 10% starostnikov živečih v domovih. Med hospitaliziranimi starostniki, ki pridejo iz teh domov, imajo podhranjeni petkrat višjo smrtnost v primerjavi s primerno prehranjenimi (ESPEN LLL, 2014).

Prirejeno po: De Rui M et.al Validation of bioelectrical impedance analysis for estimating limb lean

mass in free-living Caucasian elderly people Clin Nutr. 2017 Apr;36(2):577-584.

Prehransko presejanje – orodje za ugotavljanje podhranjenosti

»Podhranjenost zaradi kroničnih in akutnih bolezni je razširjen, premalo prepoznan in premalo obravnavan problem pri sprejemu v domsko oskrbo.«

Za prepoznavanje beljakovinske podhranjenosti in nezadostne oskrbe z mikrohranili poznamo v institucionalnem varstvu starostnikov preproste in učinkovite presejalne teste.

Učinkovito oceno prehranske ogroženosti uporabljamo vprašalnik “Mini prehranski pregled” (MNA)

Prehransko presejane starostnikov mora biti v začetku pogosto – po priporočilih redno tedensko (MZ, 2008).

Ukrepati moramo takoj, ko zaznamo odmik od normale. Ocena prehranske ogroženosti je orientacijska podlaga za pripravo ustreznega načrta prehranske podpore.

BIVA – bioimpedančna vektorska analiza sestave telesa

Problem prehranskega presejalnega testa je, da ne pokaže kako ogroženi so starostniki, pove nam le, da njegova teža pada, ne pa zakaj.  Ali zaradi prenizkega vnosa energije in hranil ali prenizkega vnosa tekočine?

Za ocenjevanje prehranskega statusa in telesne sestave se v kliničnem okolju uporablja bioimpedančna vektorska analiza (BIVA), ki edina upošteva možno patološko hidracijsko stanje bolnika, zato napake pri oceni telesne sestave ni.

Nujno je kot zlati standard v domsko oskrbo starostnikov uvesti redno prehransko presejanje na podlagi MNA vprašalnika in BIVA impedančne analize sestave telesa in hidracije,  ki bosta služila kot podlaga za učinkovito uresničevanje ciljev prehranske podpore starostnika, ki so:

 • zagotovitev zadosti energije, beljakovin in mikrohranil,
 • vzdrževanje ali izboljšanje prehranskega stanja,
 • vzdrževanje ali izboljšanje funkcionalnosti, dejavnosti in sposobnosti za rehabilitacijo,
 • zmanjševanje obolevnosti in smrtnosti pri bolnih in oslabelih starostnikih,
 • pri prehransko ogroženih starostnikih pravočasna uvedba peroralnih energijskih dodatkov oz po potrebi enteralno hranjenje z ustreznimi formulami.

Literatura

 

 1. Carrión S, Roca M, Costa A, Arreola V, Ortega O, Palomera E, Serra-Prat M, Cabré M, Clavé P. Nutritional status of older patients with oropharyngeal dysphagia in a chronic versus an acute clinical situation. Clin Nutr. 2017 Aug;36(4):1110-1116.
 2. Cereda E, Valzolgher L, Pedrolli C. Mini nutritional assessment is a good predictor of functional status in institutionalised elderly at risk of malnutrition. Clin Nutr. 2008 Oct;27(5):700-5.
 3. Courtney-Martin G, Ball RO, Pencharz PB, Elango R. Protein Requirements during Aging. Nutrients. 2016 Aug 11;8(8)
 4. De Groot LCPGM, van Staveren WA, Dirren H, Hautvast JGAJ. Seneca: Nutrition and the elderly in Europe, follow-up study and longitudinal analysis. Eur J Clin Nutr 1996; Suppl. 2: 50
 5. De Rui M, Veronese N, Bolzetta F, Berton L, Carraro S, Bano G, Trevisan C, Pizzato S, Coin A Perissinotto E, Manzato E, Sergi G. Validation of bioelectrical impedance analysis for estimating limb lean mass in free-living Caucasian elderly peopleClin Nutr. 2017 Apr;36(2):577-584.
 6. Gariballa S, Alessa A. Impact of poor muscle strength on clinical and service outcomes of older people during both acute illness and after recovery. BMC Geriatr. 2017 Jun 7;17(1):123.
 7. Lardiés-Sánchez B, Sanz-París A, Pérez-Nogueras J, Serrano-Oliver A, Torres-Anoro ME, Cruz-Jentoft AJ. Influence of nutritional status in the diagnosis of sarcopenia in nursing home residents. Nutrition. 2017 Sep;41:51-57.
 8. Lardiés-Sánchez B, Sanz-París A, Pérez-Nogueras J, Serrano-Oliver A, Torres-Anoro ME, Ballesteros-Pomar MD. Disability and its influence in nutritional assessment tools in elderly people living in nursing homes. Nutr Hosp. 2017 Oct 24;34(5):1080-1088.
 9. Liguori I, Russo G, Aran L, Bulli G, Curcio F, Della-Morte D, Gargiulo G, Testa G, Cacciatore F, Bonaduce D, Abete P. Sarcopenia: assessment of disease burden and strategies to improve outcomes. Clin Interv Aging. 2018 May 14;13:913-927.
 10. Lofgren I, Greene G, Schembre S, Delmonico MJ, Riebe D, Clark P. Comparison of diet quality, physical activity and biochemical values of older adults either reporting or not reporting use of lipid-lowering medication. J Nutr Health Aging. 2010 Feb;14(2):168-72.
 11. Priporočila za prehransko obravnavo bolnikov v bolnišnicah in starostnikov v domovih za starejše občane. Ur. Kozjek Rotovnik N, Milošević M. Ljubljana : Ministrstvo za zdravje, 2007

Dostop:http://www.mz.gov.si/fileadmin/mz.gov.si/pageuploads/javno_zdravje_09/Priporocila_za_prehransko_obravnavo_bolnikov.pdf

 

Meritve telesne sestave (BIVA) opravlja

Nutriticon prehranska klinika, Andreja Širca Čampa s.p.

Trata 1b 1235 Radomlje

041 662 925 info@nutriticon.si